Samochody a podatki dochodowe

Okładka książki

Od 1.01.2019 r. ulegają istotnej zmianie zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi. Nowe przepisy wywołują liczne wątpliwości ze strony podatników, które autor stara się wyjaśnić.

Publikacja zawiera ponad 150 odpowiedzi na pytania podatników dotyczące zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami.

Nowe zasady dotyczą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów:

• odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych;

• opłat leasingowych dotyczących tych samochodów;

• kosztów ich używania;

• składek ubezpieczeniowych dotyczących samochodów osobowych.

Książka będzie wartościowym źródłem wiedzy i cenną pomocą nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla służb finansowo-księgowych.

Adam Bartosiewicz − doradca podatkowy, radca prawny; doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jego relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym; autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego.